Uwaga Rodzice !!

Informujemy, że w okresie wakacji nasze przedszkole pracuje w LIPCU 2023 r.

W związku z tym Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom opieki w w/w miesiącu proszeni są o wpisywanie się na listy w Sekretariacie w terminie od dnia 22.05.2023 r. do dnia 02.06.2023 r.

Po tej dacie zostanie ustalona organizacja ilości grup oraz liczba wolnych miejsc dla dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 40 w Białymstoku.

W SIERPNIU 2023 r. dyżuruje Przedszkole Samorządowe Nr 40 „Wesołej Ludwiczki” w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 58.

Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie w/w placówki w godz. 8.30-15.30 w terminie od 12.06.2023 r. do 16.06.2023 r. (lub do wyczerpania wolnych miejsc).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Konwencji o Prawach Dziecka, dziecko ma prawo do odpoczynku, a więc również do przerwy w uczęszczaniu do przedszkola.

Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las"
w Białymstoku
ul. Zbigniewa Herberta 63
15-779 Białystok
tel: 85 688 32 87
      509 549 497

e-mail: ps82@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony