Promyczki

Grupa „Promyczki” to dzieci 3-letnie. Rozpoczynamy naszą przygodę z przedszkolem. Grupa liczy 26 dzieci. Poznaliśmy się już dobrze i polubiliśmy. Wszystkie dzieci bardzo dobrze odnalazły się w naszej grupie. Codziennie rano chętnie przychodzimy do przedszkola. W przedszkolu poszerzamy swoją wiedzę, rozwijamy zainteresowania. Poznajemy otaczający nas świat i uczymy się go rozumieć. Chętnie uczymy się nowych wierszyków i piosenek. Wszyscy bardzo lubimy zajęcia plastyczne,  gry i zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Uczymy się samodzielności i zgodnego współżycia. Każdy dzień w przedszkolu wypełniony jest zajęciami, zabawami, zajęciami dodatkowymi. Staramy się także codziennie wychodzić na świeże powietrze, dzięki czemu uśmiech nie znika z naszych twarzy. 

Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las"
w Białymstoku
ul. Zbigniewa Herberta 63
15-779 Białystok
tel: 85 688 32 87
      509 549 497

e-mail: ps82@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony