Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci, dbamy o ich wszechstronny rozwój. Każdego dnia tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. W pracy wykorzystujemy atrakcyjne metody nauczania oraz uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka. Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce  wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

Zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną, posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne a także promujemy zdrowy styl życia.
Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

 W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia:

 • religia - dwa razy w tygodniu, dla pięcio i sześciolatków.

 • j. angielski

 • zajęcia z logopedą

 • zajęcia z pedagogiem specjalnym 

  PRACA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZA

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka - prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, prasa lokalna, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania integracyjne, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

 INNOWACYJNE DZIAŁANIA 

 • zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz

 • zajęcia matematyczne prowadzone wg. programu „Dziecięca matematyka”
  prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

 • zajęcia komputerowe z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

 • ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy Klanza

 

Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las"
w Białymstoku
ul. Zbigniewa Herberta 63
15-779 Białystok
tel: 85 688 32 87
      509 549 497

e-mail: ps82@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony